Blog #1 Akitoshi "Tetsujin" Tamura Blog
Blog #2 Daisuke Hoshino Blog no Blog
Blog #3 Masato "Pitbull" Kobayashi Blog